Senior Systeembeheerder

Senior Systeembeheerder

·        Beheer van de technische ICT Infrastructuur, welke o.a. bestaat uit LAN, WAN en ip-vpn compo¬nenten, Certificaten, Wifi, ESX servers, Virtual Machi¬nes, Storage, Citrix, (Microsoft) servers en APP-V, MS Office, Exchan¬ge/Outlook, MFP’s, VoIP en Videoconference systemen, vaste werkplek¬ken, Laptops en Tablets, generieke applicaties en bedrijfsapplicaties, software om ICT beheer te doen.

·        Problemen in de infrastructuur proactief voorkomen, o.a. door monitorings¬activiteiten.

·        Inhoudelijk aansturen van leveranciers bij incidenten en wijzigingen.

·        Doorvoeren van wijzigingen in hardware, systeem- en applicatiesoftware, inclusief testen en af-stemming met collega’s.

·        Analyse en advies bij vragen om innovaties.

·        Kennisbank bijhouden en aanvullen met geleverde oplossingen.

·        Bijhouden van procedures, werkinstructies en documentatie

·        U beschikt over aantoonbaar meerdere jaren werkervaring op het gebied van bo­vengenoemde ICT sys­temen, systeemcomponenten en onderlinge samenhang.

·        U heeft minimaal een HBO denk- en werkni­veau.

·        U heeft minimaal 5 jaar ervaring met technische ondersteuning in grotere omgevingen (>500 ge­bruikers). 

·        U heeft enige kennis van en ervaring met programmeren / systeemontwikkeling. U heeft erva­ring met testen en accepteren van systemen.

·        U heeft kennis van en/of bent ge­certificeerd voor ITIL. U kunt zelfstandig werken, bent servicegericht en heeft een proactieve houding: niet bang om te vragen of ergens op af te stappen.

·        U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en heeft overtuigings­kracht.

·        U bent in staat om uw communicatie aan te passen aan de doelgroep (directie, beleidsmede­wer­kers, ICT-deskundigen en eindgebruikers). 

·        U bent secuur en streeft hoge kwali­teit na.

·        U bent resultaat­gericht en weet knopen door te hakken zonder de belan­gen van betrokken uit het oog te verliezen.

·        U beschikt over voldoende methodi­sche kennis.

·        U beheerst naast het Nederlands ook het Engels op een goed niveau, zowel mondeling als schriftelijk.

·        U hebt affiniteit met het werkveld van natuurbe­heer en natuurorganisaties.

Een interessante en uitdagende rol voor een project binnen EZ. Medewerkers van Kwiik kunnen gebruik maken van vele voordelen, zoals opleidingen, trainingen en andere voordelen, gericht op duurzame inzetbaarheid. Wij bieden onze medewerkers meer dan een marktconform salaris.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.